Hej! Jag heter Edvin Johansson och förutom mitt stora engagemang så studerar jag samhällsvetenskap på gymnasienivå.

Jag har alltid varit intresserad av diverse samhällsfrågor och hur man på bästa sätt kan inkludera så många som möjligt. Allt för att bygga en starkare förståelse och delaktighet. Detta har varit grunden i mitt engagemang och det som fortsätter att driva mig.

Detta intresset har utryckt sig i många olika format och i många olika forum. Under mina år som ledamot och sedan ordförande i Göteborgs ungdomsfullmäktige så har jag varit delaktig i skapandet av flera stora evenemang såsom konferenser, demokratidagar och debatter.

Idag sitter jag som ledamot i Sveriges Elevråd, som vice ordförande i Göteborgs ungdomsfullmätkige samt i Göteborg&Co´s unga referensgrupp inför Göteborgs stads 400-jubileum 2021.

Låt oss hålla kontakten.