Personuppgifter

Vi (www.edvinjohansson.se) hanterar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

Definition

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Vi hanterar personuppgifter i form av förnamn, efternamn, titel, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, fysisk adress, postadress och IP-adress.

Vårt ansvar

Vi är alltid personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer aldrig säljas vidare, hyras ut eller överlåtas till tredje part. Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst ta del av vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dessa. Skicka ett mejl till gdpr@edvinjohansson.se om du önskar att ta del av ett personuppgiftsutdrag. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort om det inte längre föreligger någon rättslig grund för behandlingen.

Säkerhet

Vi gör allt vi kan för att dina personuppgifter ska lagras på ett säkert sätt. Enbart ett fåtal personer inom “edvinjohansson.se” har tillgång till inloggningsuppgifterna och tvåfaktorsautentiseringen för de tjänster vi använder för att lagra personuppgifter. Om datan skulle hamna i fel händer kommer vi naturligtvis kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Contact Form

Om du använder ett kontaktformulär på den här hemsidan så tar vi emot ditt namn, din email, tid och själva meddelande. All data sparas hos oss i vår databas och delas inte vidare

Kakor

Vi (www.edvinjohansson.se) använder kakor på www.edvinjohansson.se. Kakor används på de allra flesta webbplatser, och enligt den svenska lagen är vi skyldiga att informera om vad kakor är och hur vi använder dem.

Kakor är små textfiler som sparas i din enhet. Varje kaka innehåller information om ditt besök på hemsidan och används av oss för att kunna förbättra användbarheten. Ibland använder vi även kakor för att kunna erbjuda innehåll och annonser som är relevant för dig.

Vi skickar dessutom vidare den insamlade informationen till några av de analys- och annonstjänster vi samarbetar med. Tjänsterna kan varken identifiera dig som person eller din dator. Vi använder Google Analytics och Hotjar för att förstå och tolka användarbeteenden.

Om du inte vill ha några kakor kan du välja att inte acceptera kakor i enhetens webbläsare. Du kan också välja att radera dina kakor. Läs mer på minacookies.se.

Hotjar (webbanalys)

Vår webbsida använder Hotjar, en webbanalys tjänst från Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788 (“Hotjar”).

Baserat på ditt medgivande kommer Hotjar analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a.de Cookies som beskrivs mer detaljerat i tabellen ovan. Informationen som samlas in av Hotjar när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Hotjars servrar inom EU, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Hotjar som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att avregistrera dig på Hotjars webbplats, https://www.hotjar.com/opt-out.

För ytterligare information om Hotjar: Hotjar Terms of Service, Hotjar Privacy policy.

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a.de Cookies som beskrivs mer detaljerat i tabellen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i tabellen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen kommer förhindra användningen av webbanalys bara om du använder webbläsaren på vilken du installerade plugin eller om du inte raderar opt-out Cookien.

För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, Google Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy

Edvin Johansson,

2019-03-01

Personuppgiftsutdrag